EU:s landsbygdsprogram, Leader,

Leader är ett franskt uttryck för ett arbetssätt
som bygger på underifrånperspektiv.
Vi har tillsammans med de nya samarbetskommunerna arbetat fram
en utvecklingsstrategi som innehåller 4 st insatsområden.
En styrelse är vald som bygger på 3-partnerskapet, offentligheten,
näriingslivet och civilsamhället.