Projektet Mobilisering av Civilsamhället har avslutats 2021-06-30

Vi kommer att genomföra workshops om webbverktyget wordpress
fortlöpande i takt med att nya föreningar ansluter i Storfors.
Hur utvecklingen blir i Filipstad och Kristinehamn, bestäms av hur
det lokala engagemanget utvecklas på de orterna.