Storforsportalen har möjliggjorts genom
projektet Mobilisering av Civilsamhället.