Värmlands BergsLAG

Förening för EU:s landsbygdsprogram

Välkommen till Värmlands BergsLAG 

 -som omfattar kommunerna Filipstad, Kristinehamn och Storfors.

Vi är en idell förening som bygger på 3-partnerskapet enligt EU:s landsbygdsprogram.
Kommunerna, näringslivet och de ideella organisationerna.
Inför nya programperioden 2023-2027 har vi i kommunerna Filipstad, Kristinehamn
och Storfors gått samman med kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Karlstad
landsbygd och avser att ta namnet Leader Närheten.

 

 

Mer om oss

Värmlands BergsLAG är en ideell förening som bildades 2008 av kommunerna,
ideella organisationer och näringslivet i Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och
Storfors kommuner.
Huvudsyftet var att få tillgång till EU-medel för landsbygdsutveckling genom
EU:s Jordbruksfond som ger ca 67 % finansiering och 33 % offentlig finansiering.
Perioden 2008 till 2014 genomfördes ca 50 utvecklingsprojekt och därutöver
10-talet ungdomsprojekt.

Om föreningsprojektet

Projektet avslutades 30/6-2021.
I Storfors har en paraplyorganisation, Storforsföreningarna, bildats.
Föreningen har en egen webbplattform, storforsforeningarna.se
I Filipstad och Kristinehamn finns några nätverk och även deras
webbplattformar, foreningsslussen.se och kristinehamnsforeningarna.se
Föreningen Värmlands BergsLAG avser att stödja de nätverken fram
till 2023-12-31, då föreningen har beslutat preliminärt att avvecklas.

 

 

Kontakta oss

Kontakta gärna Lennart i Föreningen Värmlands BergsLAG:

Mobil 073-0833943
lennart.johansson@storfors.se