Välkommen till Värmlands BergsLAG

 -som omfattar kommunerna Filipstad, Kristinehamn och Storfors.

Vi är en idell förening som bygger på 3-partnerskapet enligt EU:s landsbygdsprogram.
Kommunerna, näringslivet och de ideella organisationerna.
Vi har påbörjat arbetet med en ny utvecklingsstrategi inför kommande EU-period
för landsbygdsutveckling 2023-2027.

 

 

Mer om oss

Värmlands BergsLAG är en ideell förening som bildades 2008 av kommunerna,
ideella organisationer och näringslivet i Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och
Storfors kommuner.
Huvudsyftet var att få tillgång till EU-medel för landsbygdsutveckling genom
EU:s Jordbruksfond som ger ca 67 % finansiering och 33 % offentlig finansiering.
Perioden 2008 till 2014 genomfördes ca 50 utvecklingsprojekt och därutöver
10-talet ungdomsprojekt.

Om projektet

Projektet har fått förlängning av Region Värmland fram till och med maj 2020.
Vi är mycket tacksamma för möjligheten att få ytterligare tid till Mobilisering
av föreningslivet i Filipstad, Kristinehamn och Storfors kommuner.

Kontakta oss

Kontakta gärna Lennart i Föreningen Värmlands BergsLAG:

Mobil 073-0833943
lennart.johansson@storfors.se