Välkommen till Värmlands BergsLAG

 -som omfattar kommunerna Filipstad, Kristinehamn och Storfors.

Vi är en idell förening som bygger på 3-partnerskapet enligt EU:s landsbygdsprogram.
Kommunerna, näringslivet och de ideella organisationerna.
Vi har påbörjat arbetet med en ny utvecklingsstrategi inför kommande EU-period
för landsbygdsutveckling 2023-2027.

 

 

Mer om oss

Värmlands BergsLAG är en ideell förening som bildades 2008 av kommunerna,
ideella organisationer och näringslivet i Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och
Storfors kommuner.
Huvudsyftet var att få tillgång till EU-medel för landsbygdsutveckling genom
EU:s Jordbruksfond som ger ca 67 % finansiering och 33 % offentlig finansiering.
Perioden 2008 till 2014 genomfördes ca 50 utvecklingsprojekt och därutöver
10-talet ungdomsprojekt.

Om projektet

Projektet har fått förlängning av Region Värmland fram till och med 2021-06-30.
Vi är mycket tacksamma för möjligheten att få ytterligare tid till Mobilisering
av föreningslivet i Filipstad, Kristinehamn och Storfors kommuner.

Kontakta oss

Kontakta gärna Lennart i Föreningen Värmlands BergsLAG:

Mobil 073-0833943
lennart.johansson@storfors.se