Bl.a. kommer Tommy Svärd till mötet för diskussion om möjligheter till avgränsning av hamnområdet, vägbom, staket etc.
SBK tillämpar öppna styrelsemöten, alla medlemmar är välkomna att närvara