Maria K Jacobson Picasso
©2017 Jolanda Delogu Enoty

Maria K Jacobson Picasso var elev på Lundsbergs Skola 1965-1971. Hon började i femårsåldern med pianolektioner, sjöng senare i skolkören och fick lektioner vid Lundsbergs kyrkas orgel av skolans organist, Margit Mechler. På college i Storbritannien började Maria skola sin röst och allt oftare uppträda som solist. Maria har sjungit som sopran i olika körer som Kroppakören, Atlantic College Choir och Madrigal Group. Akademiska kören i Lund, Kammerkoret Camerata i Köpenhamn, Universitetskören i Gainsville, Florida och sedan mitten av 1980-talet i körer och ensembler i hemstaden Cagliari på Sardinien. Hon fortsatte sina sångstudier på musikkonservatoriets bachelor i barocksång och har ägnat sig speciellt åt kyrko- och kammarmusikrepertoar, utan att därför försumma den italienska operarepertoaren. Som språkvetare anlitas Maria också som coach i samband med inövning av körrepertoar på olika europeiska språk.


Maria K Jacobson Picasso was a student at Lundsbergs Skola 1965-1971. At the age of five she started with piano lessons. Later she joined the Lundsberg school choir and received organ lessons in the school chapel by the organist, Margit Mechler. At college in the UK Maria took singing lessons and began performing as a soloist. Soprano in a series of choirs over the years, like Kroppakören, Atlantic College Choir and its Madrigal Group, Lund Academic Choir, Sweden, Kammerkoret Camerata, (The Copenhagen Chamber Choir CAMERATA), the University Choir, Gainsville, Florida, and since the mid 80’s in choirs and ensembles in her home city, Cagliari, Sardinia. Maria continued her voice training in the Baroque Singing Bachelor at the Cagliari Conservatory of Music focusing on religious and chamber music together with a choice of the Italian opera repertory. As a linguist, Maria also acts as coach for choirs studying scores in different European languages.