Artur Tarnowski, violinist
Foto ©2022 Anouchka Evenhuis

Arthur Tarnowski är en polsk violinist, född I 1986 I Grójec nära Warszava. Han började spela piano I femårsåldern och fiol när han var åtta. Först studerade han I den lokala musikskolan I Radom med Professor Bogdan Krysa, solist vid Kiev National Philharmonic Orchestra. Artur fortsatte sina studier i Białystok vid Fryderyk Chopin University of Music för Professor Stanisław Kuk, och tog där sin Bachelor. Han fortsatte och tog en Master för Professor Marcin Baranowski vid Feliks Nowowiejski Music Academy, Bydgoszcz. Arthur har deltagit i masterclasses för den legendariska violinisten Ivry Gitlis (1922-2020), som visade speciellt intresse för den unge violinisten genom att bjuda honom på lektionerna. Detta priviligierade mästar-elev förhållande har bidragit till att forma Arthurs förståelse av de verkligt viktiga aspekterna av musiken när man spelar.

Artur är känd för sin virtuositet i den romantiska violintraditionen och sitt anmärkningsvärda fokus då han framträder. Han arbetar som freelancer och uppträder regelbundet som solist i Polen, Schweiz och Frankrike. Förutom den klassiska violinrepertoaren, har han spelat Klezmer och elektronisk musik med DJ, och han har dessutom på scen tillsammans med ett Metal Music Band. För utställningen Le bilinguisme n’existe pas (Tvåspråkigheten finns inte), 2019-2020 Neues Museum Biel/Bienne NMB, gjorde han in soloviolin inspelningar av tre texter som presenterade utställningen. Artur framträdde 2021 för första gången på Sommarmusik på Lundsberg och deltog därefter i WorldVision Music Contest där han placerade sig som finalist på den nationella nivån i Polen. Han förklarar: ”Under mina många studieår har jag lärt mig att musik är något jag måste hitta inom mig själv. Jag spelar och känner mig som ett med mitt innersta. Från denna tysta och orubbliga plats i mitt hjärta uttrycker jag det bästa jag har att ge.”


Artur Tarnowski is a Polish violinist, born 1986 in Grójec near Warsaw. He started to play piano at age of five and took up the violin when he was eight years old. He first studied at the local music school in Radom with Bogdan Krysa, soloist of Kiev National Philharmonic Orchestra. Artur continued his studies with prof. Stanisław Kuk at Fryderyk Chopin University of Music, Białystok, where he obtained his Bachelor diploma. He obtained his Master degree with Professor Marcin Baranowski at Feliks Nowowiejski Music Academy, Bydgoszcz. Artur has participated in masterclasses with the legendary violonist Ivry Gitlis (1922-2020) who demonstrated his particular interest in the young violinist by exceptionally inviting him for free lessons. This privileged master-student relationship has contributed to shaping Artur’s understanding of the the really important aspects of music-making.

Known for his virtuosity in the romantic violin tradition and for his remarkable performance focus, Artur is a freelancing musician, and he performs regularly as a soloist in Poland, Switzerland and France. Apart from the classical violin repertory, he has played Klezmer and electronic music with DJ and he has also been on the musical stage together with a Metal Music Band. For the exhibition Le bilinguisme n’existe pas (Bilinguism Does Not Exist), 2019-2020 Neues Museum Biel/Bienne NMB, he made solo recordings as musical translations of the three texts introducing the exhibition.  Artur first perfomed at Sommarmusik på Lundsberg 2021 and thereafter participated in the WorldVision Music Contest, where he reached the finals of the Polish national level. He explains: Through years of music studies I have learned that music is something which can only be found within myself. I play feeling united with my inner self. From this silent and absolute place in my heart I express the best I have to offer.”