Anouchka Evenhuis, flöjt, blockflöjt/flute, recorder
Foto ©2019 Joy Graf

Anouchka Evenhuis, född 1994, är uppvuxen i Schweiz. Hon började sina musikstudier på musikskola när hon var sex, och spelade först blockflöjt för att några år senare börja spela tvärflöjt. Uppvuxen med renässans- och barockmusik, upptäckte hon tidigt sin passion för den italienska barockmusiken, och bestämde då sig av den anledningen att koncentrera sig på blockflöjten. Anouchka antogs 2011 till ett speciellt musikprogram på gymnasiet i Kreuzlingen, där hon hade blockflöjt som huvudinstrument och studerade samtidigt fyra år på Konservatorium Winterthur med Helma Franssen.

Anouchka har en bachelor i blockflöjt (2018) från Schola Cantorum Basiliensis, den internationellt renommerade musikhögskolan i Basel, specialiserad i medeltids-, renässans- och barockmusik. Där studerade hon för Conrad Steinmann och deltog i ett flertal masterclasses för andra professorer. Anouchka spelar alla flöjter som krävs för historiskt korrekta tolkningar av tidig musik med alla dess intonationskrav och fingersättningar. När hon inte framträder i konsertsammanhang, använder hon sig numera ofta av musiken i sitt arbete som lågstadielärare.


Anouchka Evenhuis, was born in 1994 and grew up in Switzerland. She began her music school studies at the age of six, playing the recorder, taking up the transverse flute a few years later. Being surrounded by Early Music from a young age, she soon discovered her passion for Italian Baroque music and went on focusing mainly on the recorder. In 2011 she enrolled in a special high school music programme in Kreuzlingen, where her major instrument was the recorder. During the next four years she studied at Konservatorium Winterthur with Helma Franssen.

Anouchka holds a bachelor from Schola Cantorum Basiliensis (2018), the internationally renowned music academy in Basel, specialized in music from the Middle Ages, the Renaissance and the Baroque periods. There she studied with Conrad Steinmann and took part in several Masterclasses with other professors. Anouchka plays all the flutes required for the historically correct performance of Early Music, with all its different tunings and fingerings. Nowadays, when she does not perform in concerts, her music skills come in handy when she teaches children in their first years of school.