Ewa Persson berättar och visar delar av sin förklädessamling.Föredrag kl. 1500.

Servering.