Sommarmusik på Lundsberg

Musikvecka vid Hållsjön

Sommarens musikevenemang

Sommarmusik på Lundsberg 2020

Med anledning av COVID-19 har musikveckan 2020 uppskjutits till 3-10 juli 2021.

Se och hör ett musiksmakprov från Sommarmusik på Lundsberg 2019.