Verksamhetsår 2019

Till ordförande valdes Elsie Schwab Hollsten 1 år, för Sv kyrkan

Till ordinarie ledamöter valdes: Från hembygdsföreningen, Eva Poulsen kvarstår 1 år, Anders Nilsson omval 2 år.

Från Svenska kyrkan,  Pia Hallström kvarstår 1 år.

Till suppleanter valdes : Carolina Johnson (hembygdsföreningen) kvarstår 1 år, Marianne Karlsson (Sv kyrkan) nyval 1 år.