Föreningens syfte
Föreningen har till syfte att främja samarbetet mellan på orten verkande företag, föreningar och kyrkor samt att anordna minst ett gemensamt arrangemang per år.
Föreningen är inte tänkt för enskilda personer.