Lungsunds Utvecklingsgrupp

Består av Svenska kyrkan, Hembygdsföreningen och Pensionat Lungsund.

Välkommen till
Lungsunds utvecklingsgrupp

– LUG bildades 2006 och består i nuläget av Svenska kyrkan,
Hembygdsföreningen och Pensionat Lungsund.

Om oss

Här kan du läsa mer om oss

Föreningen har till syfte att främja samarbetet mellan på orten verkande företag, föreningar och kyrkor samt att anordna minst ett gemensamt arrangemang per år.
Föreningen är inte tänkt för enskilda personer.