MEDLEMSKORT

Sportfiske enligt karta och regler                              200 SEK/kalenderår

DATUMKORT

Västra Skärjen, regnbågsfiske                                   100  SEK/dag

BÅTHYRA

Västra Skärjen, regnbågsfiske                                  100 SEK/dag

ÅRSKORT

Västra Skärjen, regnbågsfiske                                   1500 SEK/kalenderår + 200 SEK medlemskort

Gäller år 2020 och tills vidare.