I projektet Mobilisering av Civilsamhället 2.0 jobbar vi på Värmlands BergsLAG tillsammans med Möckelnföreningarna för att gemensamt stärka civilsamhällets röst i lokalsamhället – det här är till för Er och formas därför av Er, därför vill vi nu bjuda in er att samlas och sätta båten i gungning!

Vad innebär det i praktiken?

Dels behövs en webbsupport som underlättar vardagen för alla föreningars arbete med sina hemsidor – någon som kan ta det ”digitala greppet”.

Utöver webbsupport utgörs dessutom en paraplyorganisation bäst av personer som känner till området där den finns. Vi vill därför samla er som kan tänkas ingå i en styrelse för en paraplyorganisation i respektive kommun – och vi vill höra era tankar kring framtiden.

Ni i er förening är därför varmt välkomna till ett stormöte i respektive kommun – tid och plats finns på första sidan. Ta med er alla som vill, såväl från er egen förening som från andra! En stark paraplyorganisation för civilsamhället innebär ett starkare civilsamhälle – av och för er föreningar. Tillsammans kan vi!

Om ni har några frågor kring detta får ni när som helst höra av er till:

Lennart Johansson Ordförande VärmlandsbergsLAG
073-083 39 43, lennart.johansson@storfors.se

Sofia Tungfelt Verksamhetsledare Möckelnföreningarna
070-3800715, sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net