När våld är vardag. Barns reaktioner på våld i föräldrarnas nära relation. Att upptäcka, förstå och hjälpa.

Brottsofferjouren Östra Värmland, som har upptagningsområde Kristinehamns, Storfors och Filipstads kommuner, jobbar förebyggande mot brott och stöttar brottsutsatta, anhöriga och anhöriga till gärningsmän oavsett ålder, religion, etnisk bakgrund och sexuell läggning.

Med hjälp av projektmedel från Brottsoffermyndigheten i samband med ”Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor” har vi förmånen att erbjuda denna intressanta och viktiga föreläsning gratis och välkomnar såväl allmänheten som yrkesverksamma och politiker.

Jeanette Rahbe har under de senaste 20 åren arbetat med utsatta barn både i skolans värld, men främst inom tjej- och kvinnojourer.

Kvällens föreläsning kommer att tydliggöra vad våld i nära relation är och hur det påverkar de som lever mitt i det. För att förstå barns och ungas utsatthet så behöver vi förstå våldets komplexitet och mekanismer.

Vi får en inblick i de våldsdrabbade barnens svåra situation och ungas berättelser om sin utsatthet, liksom i hur de vill bli bemötta. För att barn och unga ska vilja berätta om sin utsatthet så krävs det ett nytt förhållningssätt.
Vad är egentligen våld och hur ska vi prata om det med barn och unga?

Drop-in-fika med kaffe, te och smörgås från 17.30

Anmälan och besked om specialkost skickas senast den 15/11 till:

info@o-varmland.boj.se