När våld är vardag. Barns reaktioner på våld i föräldrarnas nära relation. Att upptäcka, förstå och hjälpa.

Brottsofferjouren Östra Värmland, som har upptagningsområde Kristinehamns, Storfors och Filipstads kommuner, jobbar förebyggande mot brott och stöttar brottsutsatta, anhöriga och anhöriga till gärningsmän oavsett ålder, religion, etnisk bakgrund och sexuell läggning.

Med hjälp av projektmedel från Brottsoffermyndigheten i samband med ”Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor” har vi förmånen att erbjuda denna intressanta och viktiga föreläsning gratis och välkomnar såväl allmänheten som yrkesverksamma och politiker.

Kjerstin är professor i psykologi vid Karlstads Universitet. Hon var tidigare verksam som barnpsykolog med inriktning på traumatiserade barn, är legitimerad psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi.

Hennes forskning har framför allt gällt barn som bevittnat våld i sin familj samt barn och familjer som flytt undan krig och förföljelser. Sedan hon disputerade på sin avhandling om traumatiserade flyktingbarn 1997 har hon lett en rad studier om barn som utsatts för våld i olika former och utvärderat olika insatser. Hon är en av författarna till böckerna Barn, unga och trauma samt Klinisk Barnpsykologi och har medverkat i en rad antologier.