Styrelsen träffas i Sockenstugan, Bjurtjärn kl. 18.00.